نام مسئول اورژانس: سميرا چيذري

شرح وظايف سرپرستار :

 • بررسی وضعیت موجود در بخش / واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
 • نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كادر پرستاري تحت سرپرستي (رعايت مقررات اداری، ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)
 • ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریقی: بررسی رضایتمندی مددجویان و همکاران با ابزار مناسب (چک لیست، مشاهده و نظایر آن)
 • ثبت و گزارشی کلیه امور واحدهای مربوط به مسئولین دیربط (حوادث و وقایع غیرمترقبه، کمبودها، نقایصی و نیازها و نظایر آن)
 • ارزشیابی مستمر کارکنان تحت سرپرستی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی
 • ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرس تاری در مورد نیازها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری بخش / واحد
 • همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت
 • همکاری در تعیین خط مشی و اجرای آن جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
 • شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده طبق دستور مقام مافوق
 • پاسخگویی به مراجع مختلف در رابطه با بخشی / واحد تحت سرپرستی با توجه به اختیارات و مسئولیت ها
 • بکارگیری نرم افزار های ابلاغی توسط وزارت متبوع از جمله سامانه هوشمند پرستاری
 • تهیه و ارسال گزارشی عملکرد در دوره های ۶ ماهه و یک ساله به مدیر خدمات پرستاری
 • کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
 • همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارشی لازم
 • مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان نظیر اعتباربخشی
 • محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و ارایه درخواست به مدیر پرستاری
 • آموزشی، برنامه ریزی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات پرستاری نیروهای جدید الورود
 • مشارکت در برنامه های ابلاغی وزارت بهداشت و دانشگاه مربوطه از جمله: اعتبار بخشی، ایمنی بیمار، دوستدار کودک و طرح مبتنی بر عملکرد، Case Method و برنامه های آتی

شرح وظايف پرستار اورژانس

علاوه بر وظايف عمومي وظايف تخصصي پرستار در بخش اورژانس با تكيه بر رعايت منشور حقوق بيمار مبتني بر فرايند پرستاري واستاندارهاي خدمات پرستاري به شرح زير است :

 • ترياژ
 • CPR :اطمينان از عملكرد صحيح وسايل وتجهيزات اتاق CPR
 • اطمينان از كفايت داروها
 • تحويل سريع و بدون وقفه بيمار بحراني وبدحال
 • بررسي راه هوايي بيمار واطمينان از برقراري راه هوايي مناسب
 • بررسي نبض محيطي
 • بررسي سطح هوشياري بيمار
 • انجام اقدامات مقدماتي احياء
 • انجام اقدامات پيشرفته احياء شامل برقراري راه هوايي مناسب ، لوله گذاري درصورت عدم حضور پزشك ،شوك و…
 • گرفتن نمونه خون شرياني
 • مانيتورينگ قلبي وتشخيص دیس ريتمي هاي خطرناك وانجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
 • مانيتورينگ تخصصي بيمار وانجام پالس اكسي متري وتشخيص مشكلات تنفسي خطرناك وانجام اقدامات لازم جهت رفع آنها
 • اكسيژن تراپي به روش هاي غير تهاجمي
 • ساكشن كردن مددجو
 • فلوبوتومي درماني با تجويز پزشك
 • گرفتن ECG
 • اندازه گيري قند خو ن با استفاده از گلوكومتر
 • برقراري راه وريدي
 • ثبت گزارش وعملكرد تيم احياء
 • تحويل بيمار از پرستار ترياژ يا پرستار CPR
 • برقراري ارتباط مناسب وموثر با بيماران وهمراهان
 • كنترل وضعيت تنفس ،قلب وعروق وهوشياري
 • ثبت موارد غير عادي نظير نابينايي يا كم بينايي از يك چشم يا هردو چشم ، نانشنوايي ، اختلال خلقي درپرونده بيمار ، كنترل موارد حساسيت هاي دارويي يا مصرف داروهاي خاص وثبت در پرونده
 • كنترل وثبت بيماري گذشته
 • كنترل عملكرد وتعداد مناسب تجهيزات مورد استفاده در بخش درهر شيفت
 • هماهنگي با واحدهاي مختلف جهت انجام اقدامات كلينيكي وپاراكلينيكي
 • برقراري راه وريدي از طريق ژيگولار خارجي
 • گذاشتن NGTو OGT
 • انجام گاواژ و لاواژ معده
 • اجراي پروتكل انفوزيون ترومبوليتيك (استرپتوكيناز … ) مخدر و سداتيو با تجويز پزشك
 • اجراي پروتكل بحران دربخش اورژانس

شرح وظايف كمك بهيار

 • تأمین نیازهای بهداشتی اولیه مددجویان برحسب صلاحدید سرپرست مربوطه شامل: حمام دادن یا کمک در حمام کردن (حمام بیمار در تخت / حمام دوش و وان بیماران)، دهان شویه و مراقبت و نظافت از دهان و دندان، امور نظافتی مانند شستن دست و صورت، کوتاه کردن ناخنها، تعویض البسه، مرتب کردن بیمار، ماساژ پوست، تغییر وضعیت، اصلاح سر و صورت بیمار، آماده کردن ناحیه عملی (شیو)، شستن سر در تخت، مراقبت از سر آلوده، شستشوی پرینه
 • آماده کردن وسایل لازم جهت انجام امور مراقبتی توسط پرستار (وسایل پانسمان، سنداژ، گاواژ و نظایر آن)، جمع آوری آنها پس از اتمام کار، شست و شوی وسایلی و انتقال به مرکز سترون سازی (استریلیزاسیون)
 • کمک در امر پذیرش، ترخیصی و انتقال مددجویان از مراکز بهداشتی درمانی
 • گزارش هر گونه حالت غیر عادی بیمار/ مددجو در حین انجام وظیفه به پرستار
 • برقراری ارتباط موثر با بیمار از طریق معرفی خود به وی
 • کمک در تامین نیازهای تغذیه ای بیمار/ مددجو شامل: غذا دادن به بیمارانی که نمی توانند به تنهایی غذا بخورند و تغذیه به وسیله لوله معده (کمک در انجام گاواژ ) و تغذیه نوزاد با شیشه شیر
 • رفع نیازهای دفعی مددجویان شامل؛ دادن لگن و لوله به بیماران بنا به نیاز و شست و شو و ضد عفونی آنها با رعایت اصول بهداشتی، تعبیه سند اکسترنال (کاندوم) بر اساس رعایت اصول مربوطه
 • کمک به بیمار در حرکت و نقل و انتقال بیمار (راه رفتن، انتقال به برانکارد، صندلی چرخدار، چوب زیر بغل، واکر، عصا و نظایر آن)
 • اماده کردن تخت ها (با بیمار یا بدون بیمار)، برانکارد و تخت پس از عمل
 • کمک و همراهی در آماده نمودن بیمار برای انتقال به اطاق عمل، رادیولوژی و سایر قسمتها تحت نظارت پرستار و یا جهت انجام مشاوره، آزمایشات، رادیوگرافی ها و سایر مستندات پرونده پزشکی بیمار در خارج از مرکز
 • کمک به پرستار در حفظ نظم بخش
 • شستشو و ضد عفونی واحد (یونیت) بیمار پس از ترخیص بیمار و تجهیزات پزشکی مربوطه
 • تخلیه ترشحات، کلیه کیسه ها و ظرف های که نیاز به تخلیه و همچنین نظافت و ضدعفونی آنها وجود دارد مانند کیسه های ادراری – شیشه های ساکشن و نظایر آن
 • جمع آوری و گرفتن نمونه های آزمایشگاهی شامل مدفوع، ادرار، خلط
 • کمک در انجام و یا آموزش نحوه پوشش و تعویض لباس به مددجویان
 • کمک در حفظ درجه حرارت طبیعی بدن (استفاده از کیف اب گرم، یخ، پاشویه)
 • تعویض ملحفه، روبالشی و روتختی و تحویل آنها به رخت شویخانه و تحویل گرفتن لوازم تمیز
 • مراقبت از جسد طبق موازین شرع و استاندارد ها و انتقال جسد از بخش به سردخانه
 • پاکیزه نگه داشتن کلیه وسایل و تجهیزات پزشکی موجود (تخت بیمار، میز بیمار، مانیتورها، وسایل کمک تنفسی، انکیباتور نوزاد و نظایر آن)
 • همکاری در تحویل وسایل بخش طبق روتین در هر شیفت
 • انتقال پرونده، برگه های عکس برداری، آزمایشات و نظایر آن از بخش ها به رادیولوژی و سایر قسمت ها به تنهایی و یا در معیت بیمارانی که قادر به راه رفتن نمی باشند.
 • دریافت جواب آزمایشات، عکس برداری و نظایر آن از قسمت های مربوطه و تحویل به مسئول شیفت (در صورت نبود سیستم الکترونیک)
 • انجام وظیفه محوله طبق دستور مافوق