نام مسئول واحد : مهندس امین علی یاری

شرح وظايف :

واحد فناوری اطلاعات بیمارستان روانپزشكي نيايش به منظور پشتیبانی از سخت افزارها، نرم افزارها، مدیریت و امنیت اطلاعات بیمارستان فعالیت می کند. اين واحد در راستای رسالت و اهداف مشخص از پیش تعیین شده بر تمامی امکانات و تجهیزات رایانه ای بیمارستان از مرحله خرید، نصب، اجراء، تا پشتیبانی نظارت کامل دارد. حوزه های کاری واحد شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه، مدیریت ارتباطات درون و بیرون سازمانی، امنیت و مدیریت اطلاعات بیمارستانی می باشد. اهم فعالیتها اين واحد عبارت است از:

• امور سخت افزاري شامل: سرویس سخت افزار کامپیوتر ، تحویل سخت افزارهای کامپیوتری، نیاز سنجی و کارشناسی نوع سخت افزار

• امور نرم افزاری شامل: نصب سیستم عامل، نصب نرم افزارهای کاربردی، نصب نرم افزار های خاص، تولید و ساخت گزارشات آماری، پشتیبانی و نگهداری از موتورهای پایگاه داده، نرم افزارهای آماری و آموزشی خاص شامل : آموزش، رفع نقص، نصب نرم افزار (HIS) امور سیستم اطلاعات بیمارستان

امور شبکه شامل: نگهداری شبکه و رفع نقص شبکه، توسعه شبکه،طراحی و بروزرسانی وب سایت بیمارستان، تعریف شناسه کاربری برای کلیه کاربران