كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

گالری تصاویر

بازديد رياست بنياد شهيد از بيمارستان اردوي رامسر