كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

عید سعید فطر بر تمامي مسلمين جهان مبارك باد.

عید سعید فطر بر تمامي مسلمين جهان مبارك باد.

عید سعید فطر بر تمامي مسلمين جهان مبارك باد.

ادامه خبر

بازديد از بخش ها و واحد هاي بيمارستان روانپزشكي نيايش  در روز جهاني بهداشت دست

بازديد از بخش ها و واحد هاي بيمارستان روانپزشكي نيايش در روز جهاني بهداشت دست

بازديد از بخش ها و واحد هاي بيمارستان روانپزشكي نيايش در روز جهاني بهداشت دست

ادامه خبر

تشكيل جلسه RCA   توسط تيم ايمني بيمارستان روانپزشكي نيايش:

تشكيل جلسه RCA توسط تيم ايمني بيمارستان روانپزشكي نيايش:

تشكيل جلسه RCA توسط تيم ايمني بيمارستان روانپزشكي نيايش:

ادامه خبر

امروز روز اندیشه در رفتار آدمی است، روز چرایی رفتار آدمی است، نهم ارديبهشت ماه روز جهاني روانشناس مبارک.

امروز روز اندیشه در رفتار آدمی است، روز چرایی رفتار آدمی است، نهم ارديبهشت ماه روز جهاني روانشناس مبارک.

امروز روز اندیشه در رفتار آدمی است، روز چرایی رفتار آدمی است، نهم ارديبهشت ماه روز جهاني روانشناس مبارک.

ادامه خبر

درگذشت مادر گرامي جناب آقاي عليرضا فتحتي مترون محترم بيمارستان روانپزشكي نيايش

درگذشت مادر گرامي جناب آقاي عليرضا فتحتي مترون محترم بيمارستان روانپزشكي نيايش

درگذشت مادر گرامي جناب آقاي عليرضا فتحتي مترون محترم بيمارستان روانپزشكي نيايش

ادامه خبر


صفحه 1 از 35