كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

كارگاه آموزشي تداخلات غذا و دارو

كارگاه آموزشي تداخلات غذا و دارو

كارگاه آموزشي تداخلات غذا و دارو وي‍ژه پرسنل درماني بيمارستان در مورخ 10دي 96 ساعت 10الي 11 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

عيادت خادمين آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع) از جانبازان بيمارستان روانپزشكي نيايش

عيادت خادمين آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع) از جانبازان بيمارستان روانپزشكي نيايش

جمعي از خادمين آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (عليه السلام ) در روز دوشنبه 4 دي 96 از جانبازان معزز بيمارستان روانپزشكي نيايش عيادت نمودند .

ادامه خبر

كارگاه آموزشي كار با دستگاه مكانيزه طي شوي

كارگاه آموزشي كار با دستگاه مكانيزه طي شوي

كارگاه آموزشي كار با دستگاه مكانيزه طي شوي وي‍ژه كادر خدمات بيمارستان در مورخ 29 آذر 96 ساعت 9الي 10 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

بازديد كاركنان بنياد فرهنگي روايت فتح از بيمارستان روانپزشكي نيايش

بازديد كاركنان بنياد فرهنگي روايت فتح از بيمارستان روانپزشكي نيايش

كاركنان بنياد فرهنگي روايت فتح در روز يكشنبه 26 آذر 96از جانبازان معزز بيمارستان روانپزشكي نيايش ديدار كردند .

ادامه خبر

كارگاه آموزشي استرس شغلي

كارگاه آموزشي استرس شغلي

كارگاه آموزشي استرس شغلي ويژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ 22آذر 96 ساعت 8الي 10 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر


صفحه 10 از 24