كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري مراسم درختكاري توسط جانبازان معزز

برگزاري مراسم درختكاري توسط جانبازان معزز

به مناسبت آغاز هفته منابع طبيعي و روز درختكاري در روز دوشنبه 14 اسفند 96 مراسم كاشت درخت ونهال توسط جانبازان معزز بيمارستان روانپزشكي نيايش در حضور رياست محترم بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

برگزاري مراسم جشن به مناسبت يوم الله دهه فجر

برگزاري مراسم جشن به مناسبت يوم الله دهه فجر

به مناسبت يوم الله دهه فجرمراسم جشني در روز چهارشنبه 18 بهمن ماه 96 در محل بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

برگزاري جشنواره ورزشي ويژه جانبازان معزز به مناسبت يوم الله دهه فجر

برگزاري جشنواره ورزشي ويژه جانبازان معزز به مناسبت يوم الله دهه فجر

جشنواره ورزشي به مناسبت يوم الله دهه فجردر روزسه شنبه 17 بهمن ماه 96 ويژه جانبازان معزز در محل بيمارستان برگزار گرديد

ادامه خبر

برگزاري مراسم روز پرستار در بيمارستان روانپزشكي نيايش

برگزاري مراسم روز پرستار در بيمارستان روانپزشكي نيايش

مراسم گراميداشت روز پرستار در روز سه شنبه 3 بهمن 96 در سالن اجتماعات بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد .

ادامه خبر

كارگاه آموزشي ارگونومي

كارگاه آموزشي ارگونومي

كارگاه آموزشي ارگونومي - ايمني بيمار وي‍ژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ 18دي 96 ساعت 9الي 11 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر


صفحه 10 از 25