كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

كارگاه آموزشي تئوري و عملي آتش نشاني

كارگاه آموزشي تئوري و عملي آتش نشاني

كارگاه آموزشي آتش نشاني وي‍ژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ 20آذر 96 ساعت 9الي 10 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

كارگاه آموزشي مديريت بحران

كارگاه آموزشي مديريت بحران

كارگاه آموزشي ارتباط موثر بين فردي وي‍ژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ 20آذر 96 ساعت 8الي 9 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

بازديد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از بيمارستان روانپزشكي نيايش

بازديد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از بيمارستان روانپزشكي نيايش

بازديد از جانبازان معزز 8 سال دفاع مقدس توسط آقايان دكتر علي نوبخت و دكتر ابوالفضل سروش نمايندگان محترم شهر تهران، ري ، شميرانات ، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي مورخ 14 آذر 96 انجام گرديد .

ادامه خبر

بازديد شهردار محترم ناحيه 1 منطقه 2  از بيمارستان روانپزشكي نيايش

بازديد شهردار محترم ناحيه 1 منطقه 2 از بيمارستان روانپزشكي نيايش

شهردار محترم ناحيه 1 منطقه 2 جناب آقاي مهندس سيروس عزيزي در روز دوشنبه 13 آذر 96 از بيمارستان روانپزشكي نيايش بازديد به عمل آوردند .

ادامه خبر

برگزاري جشن تولد پرسنل متولد مهر، آبان و آذر

برگزاري جشن تولد پرسنل متولد مهر، آبان و آذر

مراسم جشن تولد پرسنل متولد مهر ، آبان و آذر ماه 1396 در روز چهارشنبه 1 آذر در محل سالن اجتماعات بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر


صفحه 10 از 23