كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

كارگاه آموزشي كاركرد دستگاه دي سي شوك

كارگاه آموزشي كاركرد دستگاه دي سي شوك

كارگاه آموزشي كاركرد دستگاه دي سي شوك ويژه كادر پرستاري بيمارستان در مورخ 14 شهريور 1396 ساعت 13 تا 15در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد

ادامه خبر

تشكيل كميته هاي بيمارستاني مرداد ماه 1396

تشكيل كميته هاي بيمارستاني مرداد ماه 1396

در مرداد ماه سال جاري تعداد 12 كميته براساس زمان بندي مدون برگزار گرديد .

ادامه خبر

برگزاري مراسم جشن تولد پرسنل متولد شهريور ماه 1396

برگزاري مراسم جشن تولد پرسنل متولد شهريور ماه 1396

مراسم جشن تولد پرسنل متولد شهريور ماه 1396 در روز چهارشنبه 8 شهريور در محل سالن اجتماعات بيمارستان برگزار گرديد.

ادامه خبر

كارگاه آموزشي روانشناسي سلامت

كارگاه آموزشي روانشناسي سلامت

كارگاه آموزشي مثبت انديشي ويژه كليه پرسنل بيمارستان مورخ 8 شهريور 1396ساعت 9 الي11 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد.

ادامه خبر

كارگاه آموزشي استرس شغلي

كارگاه آموزشي استرس شغلي

كارگاه آموزشي استرس شغلي ويژه كليه پرسنل بيمارستان مورخ 6 شهريور 1396ساعت 10 الي 11 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد.

ادامه خبر


صفحه 18 از 28