كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

مراسم تجلیل از بازنشسته گرانقدر بیمارستان روانپزشکی نیایش برگزار گردید.

مراسم تجلیل از بازنشسته گرانقدر بیمارستان روانپزشکی نیایش برگزار گردید.

مراسم تجلیل از بازنشسته گرانقدر بیمارستان روانپزشکی نیایش برگزار گردید.

ادامه خبر

ضيافت افطاري ماه مبارك رمضان در بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار شد.

ضيافت افطاري ماه مبارك رمضان در بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار شد.

ضيافت افطاري ماه مبارك رمضان در بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار شد.

ادامه خبر

مراسم معارفه مدیر بیمارستان روانپزشکی نیاش برگزار گردید:

مراسم معارفه مدیر بیمارستان روانپزشکی نیاش برگزار گردید:

مراسم معارفه مدیر بیمارستان روانپزشکی نیاش برگزار گردید

ادامه خبر

به مناسبت فرا رسيدن نهم ارديبهشت روز روانشناس و مشاور ، مراسمي با حضور روانشناسان و مشاوران محترم بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد.

به مناسبت فرا رسيدن نهم ارديبهشت روز روانشناس و مشاور ، مراسمي با حضور روانشناسان و مشاوران محترم بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد.

به مناسبت فرا رسيدن نهم ارديبهشت روز روانشناس و مشاور ، مراسمي با حضور روانشناسان و مشاوران محترم بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد.

ادامه خبر

 مراسم با شكوه ميلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز براي جانبازان بيمارستان روانپزشكي نيايش توسط شهرداري منطقه دو

مراسم با شكوه ميلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز براي جانبازان بيمارستان روانپزشكي نيايش توسط شهرداري منطقه دو

مراسم با شكوه ميلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز براي جانبازان بيمارستان روانپزشكي نيايش توسط شهرداري منطقه دو

ادامه خبر


صفحه 2 از 28