كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

نظارت تخصصي اداره كل بنياد شهيد و امور ايثار گران تهران بزرگ

نظارت تخصصي اداره كل بنياد شهيد و امور ايثار گران تهران بزرگ

تيم تخصصي بنياد شهيد و امور ايثار گران تهران بزرگ در تاريخ 1394/06/10 گزارش جمع بندي خود را از نظارت تخصصي بيمارستان روانپزشكي نيايش ارائه نمودند . تاریخ: 1394/06/10

ادامه خبر

جشن میلاد حضرت امام رضا علیه السلام

جشن میلاد حضرت امام رضا علیه السلام

جشن میلاد با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام در بیمارستان روانپزشکی نیایش درتاریخ 1394/06/07 با حضور جانبازان و كاركنان بیمارستان روانپزشکی نیایش برگذار شد. تاریخ:1394/06/08

ادامه خبر

ارزيابي اعتبار بخشي بيمارستان روانپزشكي نيايش توسط دانشگاه علوم پزشكي ايران

ارزيابي اعتبار بخشي بيمارستان روانپزشكي نيايش توسط دانشگاه علوم پزشكي ايران

تيم اعتبار بخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران متشكل از 16 نفر ارزياب بهمراه دو نفر ارزياب ارشد از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بيمارستان روانپزشكي نيايش را مورد ارزيابي قرار دادند . تاريخ: 1394/02/09

ادامه خبر

اردوي زيارتي حضرت عبدالعظيم حسني عليه السلام

اردوي زيارتي حضرت عبدالعظيم حسني عليه السلام

جانبازان معزز بستري در بيمارستان به همراه جمعي از كاركنان بيمارستان به زيارت مرقد مطهر حضرت عبدالعظيم حسني(ع) مشرف شدند. تاريخ: 1394/02/01

ادامه خبر

بازديد تيم اعتبار بخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

بازديد تيم اعتبار بخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

تيم اعتبار بخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران در روزهاي سه شنبه و چهار شنبه 8 و9 ارديبهشت ماه سال 1394 از بيمارستان بازديد خواهند كرد. تاريخ: 1394/02/07

ادامه خبر


صفحه 25 از 28