كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

كارگاه آموزشي بهداشت محيط

كارگاه آموزشي بهداشت محيط

كارگاه آموزشي بهداشت محيط ويژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ 5 شهريور 1396ساعت 11 الي 12 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد.

ادامه خبر

كارگاه آموزشي هپاتيت سي

كارگاه آموزشي هپاتيت سي

كارگاه آموزشي هپاتيت سي ويژه پرستاران بيمارستان در مورخ 5 شهريور 1396ساعت10 الي11 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد.

ادامه خبر

كارگاه آموزشي مديريت بحران و آتش نشاني

كارگاه آموزشي مديريت بحران و آتش نشاني

كارگاه آموزشي مديريت بحران و آتش نشاني ويژه كليه پرسنل بيمارستان مورخ 1 شهريور 1396ساعت 9 الي 11 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد.

ادامه خبر

برگزاري جشن ميلاد باسعادت حضرت ثامن الحجج امام رضا عليه السلام

برگزاري جشن ميلاد باسعادت حضرت ثامن الحجج امام رضا عليه السلام

جشن ميلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج امام رضا عليه السلام در روز سه شنبه 10 مرداد 1396 در محل بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

ديدارجمعي از خادمين آستان قدس رضوي با جانبازان معزز بيمارستان روانپزشكي نيايش

ديدارجمعي از خادمين آستان قدس رضوي با جانبازان معزز بيمارستان روانپزشكي نيايش

جمعي از خادمين آستان قدس رضوي در روز دوشنبه 9 مرداد 1396با جانبازان معزز بيمارستان روانپزشكي نيايش ديدار كردند.

ادامه خبر


صفحه 26 از 35