كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

يك عمر سلامت باخود مراقبتي

يك عمر سلامت باخود مراقبتي

كنفرانس علمي خرداد ماه با موضوع : يك عمر سلامت باخود مراقبتي در روز يك شنبه مورخ ۲۵/۳/۹۳ ساعت۳۰/۸ در سالن شهيد شايسته

ادامه خبر

روز پرستار

روز پرستار

به مناسبت ولادت حضرت زينب س (روز پرستار) بازديد از بخشهاي وپرستاران بيمارستان نيايش توسط رياست و كاركنان اداري انجام شدو از حمات بي دريغ اين عزيزان تقدير و تشكر بعمل آمد.

ادامه خبر


صفحه 27 از 27