كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

روز پرستار

روز پرستار

به مناسبت ولادت حضرت زينب س (روز پرستار) بازديد از بخشهاي وپرستاران بيمارستان نيايش توسط رياست و كاركنان اداري انجام شدو از حمات بي دريغ اين عزيزان تقدير و تشكر بعمل آمد.

ادامه خبر


صفحه 29 از 29