كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

کلاس اموزش خانواده باعنوان شادکامی و رضایت از زندگی درتاریخ ۲۵ تیرماه باحضور ۳۰ نفر از خانواده های معزز جانبازان درسالن شایسته فر برگزار شد.

کلاس اموزش خانواده باعنوان شادکامی و رضایت از زندگی درتاریخ ۲۵ تیرماه باحضور ۳۰ نفر از خانواده های معزز جانبازان درسالن شایسته فر برگزار شد.

کلاس اموزش خانواده باعنوان شادکامی و رضایت از زندگی درتاریخ ۲۵ تیرماه باحضور ۳۰ نفر از خانواده های معزز جانبازان درسالن شایسته فر برگزار شد.

ادامه خبر

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان روانپزشکی نیایش

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان روانپزشکی نیایش

اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان روانپزشکی نیایش

ادامه خبر

برگزاری جلسه هدایت پرستاری با حضور ریاست ، مدیران و سوپروایزرهای  بیمارستان در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ برگزار گردید.

برگزاری جلسه هدایت پرستاری با حضور ریاست ، مدیران و سوپروایزرهای بیمارستان در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ برگزار گردید.

برگزاری جلسه هدایت پرستاری با حضور ریاست ، مدیران و سوپروایزرهای بیمارستان در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۹۸ برگزار گردید.

ادامه خبر

جلسه هم اندشي با شركت توليد قطعات ارتز و پروتز و و ويلچير ايتاليايي در بيمارستان نيايش برگزار گرديد.

جلسه هم اندشي با شركت توليد قطعات ارتز و پروتز و و ويلچير ايتاليايي در بيمارستان نيايش برگزار گرديد.

جلسه هم اندشي با شركت توليد قطعات ارتز و پروتز و و ويلچير ايتاليايي در بيمارستان نيايش برگزار گرديد.

ادامه خبر

مراسم تجلیل از بازنشسته گرانقدر بیمارستان روانپزشکی نیایش برگزار گردید.

مراسم تجلیل از بازنشسته گرانقدر بیمارستان روانپزشکی نیایش برگزار گردید.

مراسم تجلیل از بازنشسته گرانقدر بیمارستان روانپزشکی نیایش برگزار گردید.

ادامه خبر


صفحه 4 از 31