كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري مراسم جشن به مناسبت روز پزشك

برگزاري مراسم جشن به مناسبت روز پزشك

به مناسبت اول شهريور ماه مصادف با روز بزرگداشت ابوعلي سينا و روز پزشك مراسم جشني در روز سه شنبه 30 مرداد 97 در محل بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد .

ادامه خبر

كارگاه آموزشي مديريت استرس و خشم

كارگاه آموزشي مديريت استرس و خشم

كارگاه آموزشي مديريت استرس و خشم وي‍ژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ 14 مرداد 97 ساعت 10الي 12 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

كارگاه آموزشي مديريت بحران

كارگاه آموزشي مديريت بحران

كارگاه آموزشي مديريت بحران وي‍ژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ10 مرداد 97 ساعت 10الي 12 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

بازديد مدير عامل محترم بيمه خدمات درماني نيروي مسلح از بيمارستان روانپزشكي نيايش

بازديد مدير عامل محترم بيمه خدمات درماني نيروي مسلح از بيمارستان روانپزشكي نيايش

جناب اقاي دكتر رامين بختياري مدير عامل محترم بيمه خدمات درماني نيروي مسلح و هيات همراه در روز چهارشنبه 9 مرداد 97 از جانبازان معزز بيمارستان نيايش ديدار بعمل آوردند .

ادامه خبر

كارگاه آموزشي ارزيابي ريسك

كارگاه آموزشي ارزيابي ريسك

كارگاه آموزشي ارزيابي ريسك وي‍ژه مسئولين محترم اداره جات ، واحد و بخش هاي بيمارستان در مورخ8 مرداد 97 ساعت 11الي 12 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر


صفحه 5 از 25