كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

گردهمايي پرستاري

گردهمايي پرستاري

گردهمايي پرستاري درخصوص آشنايي با مصوبات و قوانين پرستاري درتاريخ 21 تيرماه 97 ساعت 11 الي 12 درسالن شايسته فر برگزار گرديد.

ادامه خبر

كارگاه آموزشي فرسودگي مراقبين بيماران رواني مزمن

كارگاه آموزشي فرسودگي مراقبين بيماران رواني مزمن

كارگاه آموزشي فرسودگي مراقبين بيماران رواني مزمن وي‍ژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ17 تير 97 ساعت 11الي 12 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

كارگاه آموزشي اختلالات اضطرابي و وسواس

كارگاه آموزشي اختلالات اضطرابي و وسواس

كارگاه آموزشي اختلالات اضطرابي و وسواس وي‍ژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ 2 تير 97 ساعت 11الي 12 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر

اولين نشست كاربست دانش در بيمارستان روانپزشكي نيايش

اولين نشست كاربست دانش در بيمارستان روانپزشكي نيايش

اولين نشست كاربست دانش در سال 1397 در روز چهارشنبه 30 خرداد 97 از ساعت 9 الي 11 در سالن همايشهاي بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد .

ادامه خبر

كارگاه آموزشي كنترل عفونت و ايمني بيمار

كارگاه آموزشي كنترل عفونت و ايمني بيمار

كارگاه آموزشي كنترل عفونت و ايمني بيمار ويژه پرسنل محترم درمان ، خدمات ، لنژري و آشپزخانه در مورخ 28 خرداد97 ساعت 10:30 الي 12 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .

ادامه خبر


صفحه 8 از 27