كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بازديد مدير عامل محترم شركت بيمه ايران از بيمارستان روانپزشكي نيايش

به مناسبت ولادت  بزرگ جانباز تاريخ  حضرت ابوالفضل العباس (ع) ، جناب آقاي پوركياني مدير عامل محترم شركت بيمه ايران و هيات همراه در روز يكشنبه 2 ارديبهشت 97 از جانبازان معزز بيمارستان نيايش ديدار بعمل آوردند .در جريان اين ديدار ازجانبازان بستري در بخشها و واحد توانبخشي بيمارستان ديدار و با اهدا شاخه گلي از زحمات و مجاهدت هاي اين عزيزان قدرداني گرديد   . در پايان بازديد جلسه اي به منظور بررسي مسائل بيمه اي بيمارستان برگزار گرديد .