كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بازديد مدیرکل امور مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران از بيمارستان روانپزشكي نيايش

به مناسبت ولادت  بزرگ جانباز تاريخ  حضرت ابوالفضل العباس (ع) ، جناب آقاي دكتر مهدی رستمی مدیرکل امور مسکن بنیاد شهید و امور ایثارگران و هيات همراه در روز دوشنبه 3 ارديبهشت 97 از جانبازان معزز بيمارستان نيايش ديدار بعمل آوردند . در جريان اين ديدار جناب آقاي دكتر مهدي معصومي مدير عامل محترم شركت متد حضور داشتند و ازجانبازان بخشهاي بستري و واحد توانبخشي بيمارستان ديدار نمودند .