كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

كارگاه آموزشي مديريت استرس و خشم

كارگاه آموزشي مديريت استرس و خشم وي‍ژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ  14 مرداد 97 ساعت  10الي 12 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد . مدرس اين دوره جناب آقاي دكتر خدايي به بيان موضوعاتي همچون تعريف تعريف استرس ، انواع استرس ، نشانه هاي جسمي و رفتاري استرس ، نشانه هاي شناختي استرس ،نشانه هاي هيجاني استرس ، موقعيت هاي ايجاد كننده استرس ، تكنيك هاي مديريت استرس و ..  پرداختند.

 

ثيي