كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بازديد فدراسيون كشتي از بيمارستان روانپزشكي نيايش

همزمان با پنجم شهريور ماه مصادف با زادروز جهان پهلوان تختي و روز ملي كشتي جمعي از پيشكسوتان و قهرمانان تيم هاي ملي كشتي از جانبازان بيمارستان روانپزشكي نيايش ديدار نمودند . در جريان اين ديدار صميمانه كشتي گيران عزيز ضمن گرفتن عكس يادگاري با جانبازان معزز از نزديك در جريان مسائل و مشكلات اين عزيزان قرارگرفتند .