كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري نشست صميمانه رياست محترم بيمارستان با پرسنل شاهد و ايثارگر

نشست صميمانه از سوي رياست محترم با پرسنل شاهد و ايثارگر مورخ 12 شهريور ماه 1397ساعت 12:00 در محل سالن شهيد شايسته فر برگزار گرديد .  درجريان اين جلسه رياست محترم بيمارستان از زحمات پرسنل شاهد و ايثارگر در راستاي خدمت رساني به جانبازان معزز اعصاب و روان  و لمس بهتر مسائل و مشكلات اين عزيزان به دليل اينكه خود از خانواده هاي شاهد و ايثارگر مي باشند تشكرو قدرداني نموده و از نزديك پاي حرف دل آنها نشستند .