كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري كلاس آموزش به خانواده

كلاس آموزش به خانواده با عنوان "آشنايي با اختلالات خلقي"  با حضور خانواده هاي معزز جانبازان با اختلال خلقي ، برگزار شد. دراين گردهمايي درباره مباحثي مانند آشنايي با انواع اختلالات خلقي ، نحوه ارتباط با بيمار مبتلا به اختلال خلقي مهارتهاي زندگي مانند برقراري ارتباط مؤثر و....، تاثير درمانهاي دارويي برروند بهبودي ازديدروانشناسي و بهبود عملكرد اجتماعي - شغلي باتوجه به موضوع اختلال خلقي بحث و گفتگو دوجانبه اي بين اساتيد واحد روانشناسي و خانواده هاي محترم انجام شد. همچنين پمفلتهايي در اين زمينه به خانواده هاي محترم داده و سوالاتي براي پاسخگويي به ايشان ارائه ودرپايان به قيد قرعه جوايزي به ايشان تقديم شد.