كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

اعزام جانبازان معزز به مشهد مقدس

در روز جمعه 30 شهريور 97 تعدادي از جانبازان گرامي بيمارستان نيايش  به همراه خانواده هاي محترم آنها با مديريت اداره كل اردويي بنياد شهيد جناب آقاي مستجاد حسيني و اداره ي اردوهاي بنياد تهران بزرگ جناب آقاي نورچه اي عازم زيارت ثامن الحجج شدند . مراسم بدرقه اين عزيزان با حضور مسئولين محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران و رياست محترم بيمارستان انجام پذيرفت .