كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

به مناسبت فرا رسيدن نهم ارديبهشت روز روانشناس و مشاور ، مراسمي با حضور روانشناسان و مشاوران محترم بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد.

به مناسبت فرا رسيدن نهم ارديبهشت روز روانشناس و مشاور ، مراسمي با حضور روانشناسان و مشاوران محترم بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد.

كه در اين مراسم ، سركار خانم دكتر زارعي رياست محترم بيمارستان نيايش، ضمن تبريك روز روانشناس و مشاور به كليه پرسنل به وي‍ژه روانشناسان مجرب بيمارستان نيايش ابراز تشكر و قدرداني از اهتمام دلسوزانه اين عزيزان و به لطف درگاه الهي خواستارتداوم تلاش ها بي وقفه اين عزيزان در جهت رشد و بالندگي و سلامت رواني جانبازان معزز و خانواده هاي محترمشان شدند و اين مراسم با اهدا جوايز خاتمه يافت.