كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

مراسم معارفه مدیر بیمارستان روانپزشکی نیاش برگزار گردید:

به گزارش روابط عمومی بیمارستان روانپزشکی نیایش آقای رضا رضائی به عنوان مدیریت جدید بیمارستان روانپزشکی نیایش معرفی شد. این مراسم با حضور جمعی از مدیران ، پرسنل و پرستاران و همچنین ریاست  بیمارستان سرکار خانم دکتر زارعی در سالن شایسته فر برگزار گردید. که در این  مراسم دکتر زارعی با قدردانی از تلاش های تمامی مدیران و پرسنل و پرستاران بیمارستان در جهت توسعه بیمارستان فرمودند: بیمارستان رواپزشکی نیایش شایسته دستیابی به رفیع ترین جایگاه در بین بیمارستان های روانپزشکی کشور است و همه ما با فعالیت در این بیمارستان و خدمت به جانبازان گرانقدر و خانواده محترمشان افتخار می کنیم و همچنین دکتر زارعی استفاده از خرد جمعی و تلاش های مضاعف وهمدلی جهت ساختن آینده ای بهتر برای جانبازان معزز و خانواده گرانقدر شان را در دستور کار بیمارستان خواندند.