كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

کلاس اختلالات خلقی با اموزش مفاهیم و تعاریف ،رفتار درمانی با سخنراني سركار خانم دكتر زارعي در سالن شايسته فر برگزارشد.

کلاس اختلالات خلقی با اموزش مفاهیم و تعاریف ،رفتار درمانی در سالن شايسته فر برگزارشد.

اين کلاس اموزشی با عنوان اختلالات خلقی با آموزش مفاهیم و تعاریف ،رفتار درمانی توسط ریاست محترم بیمارستان روانپزشکی نیایش. سرکار خانم دکتر زارعی متخصص اعصاب و روان به روش پرسش و پاسخ،بارش افکار،بازی نقش و ارائه پاورپوینت،درتاریخ ۲ مرداد ماه در سالن شایسته فر با حضور پرسنل کادر درمان برگزار شد.

 

ثيي