كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بازديد مسئولين شركت آب و فاضلاب كل كشور از جانبازان گرانقدر دربيمارستان روانپزشكي نيايش

بازديد مسئولين شركت آب و فاضلاب كل كشور از جانبازان گرانقدر  به مناسبت هفته دفاع مقدس  در بيمارستان روانپزشكي نيايش