كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

اردوي يك روزه باغ عرفان

      با هماهنگي هاي به عمل آمده با اداره كل بنياد شهيد استان البرز اردوي يك روزه  سياحتي آموزشي با حضور يك صد نفر متشكل از جانبازان معزز وخانواده هاي محترم ايشان در روز چهارشنبه 25 شهریور 1394 در محل باغ عرفان برگزار گرديد. در اين اردوي يك روزه ضمن اجراي  برنامه هاي مختلف آموزشي و تفريحي ( آموزش خود مراقبتي -  مسابقه فرهنگي – مسابقه ورزشي )  به رسم يادبود جوايزي به نفرات برتر اعطا شد.