كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

سردار حسين اشتري فرمانده محترم نيروي انتظامي كشور و هيئت همراه از بيمارستان نيايش بازديد كردند .

روز يكشنبه مورخ 94/7/5 همزمان با هفته دفاع مقدس سردار اشتري فرمانده محترم نيروي انتظامي كشور و هيئت همراه از بيمارستان روانپزشكي نيايش بازديد كردند . در اين ديدار 2 ساعته سردار اشتري ضمن بازديد از بخش هاي مختلف بيمارستان از تمام جانبازان بستري نيز عيادت كردند .
 در ابتداي برنامه دكتر صميمي مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران بزرگ و دكتر عطاري رييس بيمارستان روانپزشكي نيايش ضمن خير مقدم به ميهمانان گرامي گزارشي از خدمات ارايه شده به جانبازان بستري در اين بيمارستان ارايه كردند.