كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

مراسم افطاري در بيمارستان روانپزشكي نيايش

در روز سه شنبه 16 خرداد 1396 به مناسبت ماه مبارك رمضان مراسم افطاري با حضور جمعي از مديران وهمكاران گرامي از جمله جناب آقاي دكتر عبدالرضاعباسپور معاون محترم بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران تهران، دكتر مهدي معصومي مدير عامل محترم شركت متد ، سركارخانم دكتر نوشين زارعي رياست محترم بيمارستان و جمعي از پرسنل و مسئولين  بيمارستان  به همراه خانواده در محل بيمارستان برگزار گرديد. در اين مراسم از همكاران بازنشسته ومنتقل شده به بنياد شهيد وامور ايثار گران نيز دعوت به عمل آمده بود .