كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري نشست صميمانه و جلسه پرسش و پاسخ با حضور رياست محترم بيمارستان

نشست صميمانه و جلسه پرسش و پاسخ از سوي رياست محترم بيمارستان به همراه روساي ادارات مورخ 14 تير ماه 1396ساعت 8 صبح باتلاوت قرآن در محل سالن شهيد شايسته فر برگزار گرديد .در جلسه مذكور تمامي مسئولين بخش ها و واحدها و كاركنان به بيان پاره اي مسائل به شرح ذيل پرداختند.

  • وضعيت استخدامي و قراردادها
  • بررسي موضوعات رفاهي پرسنل
  • شفاف سازي وضعيت اضافه كار
  • وضعيت نيروي انساني در واحدها وبخش ها
  • تاكيد بر ارتقاي كيفيت خدمات ارائه شده به بيماران و جانبازان معزز

تمامي سوالات از سوي همكاران محترم توسط اعضاي محترم پنل پاسخ داده شد و جلسه در ساعت 10:15 با ذكر صلوات خاتمه يافت .