كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

با توجه به احراز رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتبار بخشي 1395 جلسه اي با حضور رياست محترم بيمارستان و مديران محترم ادارات و پرسنل گرانقدرمورخ 16 تير 96 در ساعت 8 صبح  در محل سالن شهيد شايسته فربرگزار گرديد. جلسه با تلاوت كلام الله مجيد آغاز گرديد و سپس سركارخانم دكتر زارعي ضمن خير مقدم به مدعوين و تشكر از زحمات كليه پرسنل بيمارستان و همچنين همكاراني كه در سال 1395 براي دستيابي به بالاترين درجه ارزيابي تلاش كردند ، قدرداني وتشكر نمودند . سپس به صورت غير منتظره بانمايش اسلايد درجه بيمارستان اعلام گرديد . اين موضوع هيجان و خرسندي در بين همكاران برپا كرد .در پايان رئيس محترم بيمارستان بيان داشتند جهت حفظ اين درجه ارزشمند و ارتقاي آن ، نياز است با تلاش و همكاري روز افزون به اين مهم دست يابيم .