كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري مراسم جشن تولد پرسنل متولد شهريور ماه 1396

اين مراسم كه با حضور رياست محترم و پرسنل متولد شهريور ماه در محل سالن اجتماعات بيمارستان برگزار گرديد با برنامه هاي متنوعي همچون  صرف نهار و نشست صميمانه پرسنل با رياست محترم و اهداي هدايا همراه بود .