كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بازديد مديران ارشد سازمان تامين اجتماعي غرب تهران از بيمارستان روانپزشكي نيايش

مدير كل محترم سازمان تامين اجتماعي غرب تهران سركار خانم حيدري به اتفاق ساير مديران در روز سه شنبه 4 مهر 1396 همزمان با هفته دفاع مقدس ضمن بازديد از بخش هاي مختلف بيمارستان از تمام جانبازان بستري نيز عيادت كردند و هفته دفاع مقدس را به  يكايك جانبازان عزيز تبريك گفته وبا تقديم شاخه گلي از فداكاريها و رشادتهاي اين عزيزان قدرداني نمودند . در ابتداي برنامه سركار خانم دكتر نوشين زارعي رئيس محترم بيمارستان روانپزشكي نيايش ضمن خير مقدم به ميهمانان گرامي در خصوص خدماتي كه در بيمارستان به جانبازان گرامي ارائه مي گردد مطالبي را ارائه نمودند .