كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

كمك به مردم مظلوم يمن و ميانمار

به دنبال برگزاري جلسه ستاد پشتيباني مردمي يمن وميانمار با حضور دستگاههاي اجرايي استان تهران در محل مجمع جهاني اهل بيت (ع) وبا توجه به شرايط نگران كننده و فاجعه بار از جمله قحطي وسرايت به بيماري وبا براي مردم مظلوم مسلمان يمن و ميانمار كه منجر به آوارگي و جان باختن هزاران كودك ، زن ومرد در اين كشورها شده است ، ستاد مذكور اقدام به جمع آوري و ارسال كمك به ويژه اقلام مالي نموده است.

كانال هاي ارتباطي جهت دريافت كمك هاي مردمي :