كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

حضور بيمارستان روانپزشكي نيايش درسي و چهارمين كنگره سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران

بيمارستان روانپزشكي نيايش در سي و چهارمين كنگره سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران كه در سالن شهيد غرضي بيمارستان ميلاد از تاريخ 25 الي 28 مهر ماه 1396 برگزار گرديد حضور يافت .در اين كنگره بيمارستان نيايش به نمايندگي از 10 بيمارستان تابعه شركت متد جهت معرفي خدمات درماني ، كلينيكي و پاراكلينيكي ، توانبخشي و.... از طريق رسانه هاي آموزشي از جمله سمعي بصري ، پمفلت ، بروشور و..... ارائه داد . در جريان اين همايش وزير محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و معاون درمان سازمان تامين اجتماعي از اين غرفه بازديد نمودند.