كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

كارگاه آموزشي ارتباط موثر بين فردي

كارگاه آموزشي ارتباط موثر بين فردي وي‍ژه كليه پرسنل بيمارستان در مورخ 6آبان 96ساعت 9الي 10 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد .مدرس اين دوره سركار خانم شعاعي به بيان موضوعاتي همچون تعريف ارتباط ، اهميت ارتباط ، عواقب عدم ارتباط انواع مهارتهاي ارتباطي انتقال پيام ، مهارت دريافت پيام و.....پرداختند . لازم به ذكر است در اين دوره آموزشي پيش آزمون و پس آزمون برگزار و براساس نتايج آزمون به افراد برگزيده جوايزي اهدا گرديد .