كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

بازديد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از بيمارستان روانپزشكي نيايش

بازديد از جانبازان معزز 8 سال دفاع مقدس توسط آقايان دكتر علي نوبخت و دكتر ابوالفضل سروش نمايندگان محترم شهر تهران، ري ، شميرانات ، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي مورخ 14 آذر 96 انجام گرديد . در جريان اين بازديد جناب آقاي دكتر مهدي معصومي مدير عامل محترم شركت متد ، دكتر محمد اسماعيل عليپور مديركل محترم پيشگيري و بهداشت رواني بنياد شهيد و امور ايثارگران ، جناب آقاي دكتر حسين نافيان رئيس محترم هيئت مديره شركت متد ،دكتر علي نصيري رئيس محترم بيمارستان صدر و ساير اعضا هيات همراه حضور داشتند و از بخشهاي بستري بيمارستان ، واحدهاي توانبخشي ، روانشناسي ، مددكاري بازديد ميداني به عمل آمد . درپايان بازديد جلسه اي به منظور بررسي مسائل خاص عزيزان جانباز براي پيگيري در كميسيون بهداشت مجلس مطرح گرديد.