كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

عيادت خادمين آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع) از جانبازان بيمارستان روانپزشكي نيايش

جمعي از خادمين آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (عليه السلام ) در روز دوشنبه 4 دي 96 از جانبازان معزز بيمارستان روانپزشكي نيايش عيادت نمودند . در اين ديدار صميمي جمعي از خادمين آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (عليه السلام ) با همراه داشتن پرچم متبرك به ضريح حضرت عبدالعظيم (عليه السلام) در بين جانبازان حضور يافتند .