كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري جشنواره ورزشي ويژه جانبازان معزز به مناسبت يوم الله دهه فجر

جشنواره ورزشي  به  مناسبت يوم الله دهه فجردر روز سه شنبه 17 بهمن ماه 96 ويژه جانبازان معزز در محل بيمارستان برگزار گرديد . مسابقات در 6 رشته ورزشي شامل : پينگ پنگ ، دارت ، فوتبال دستي ، شطرنج ، طناب كشي و آمادگي جسماني  وبا حضور 60 نفر از جانبازان عزيز توسط واحد تربيت بدني بيمارستان برگزار گرديد . در هر رشته ورزشي براي نفرات اول تا چهارم جوايزي اهدا گرديد .