كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري مراسم جشن به مناسبت يوم الله دهه فجر

به مناسبت يوم  الله دهه فجرمراسم جشني در روز چهارشنبه 18 بهمن ماه 96 در محل بيمارستان برگزار گرديد.اين مراسم با حضوراعضاي محترم شوراي شهر تهران ، مديريت محترم عامل  و اعضاي محترم هيئت مديره شركت متد ، مشاركت سراي محله و شوراياري سعادت آباد وامورايثارگران شهرداري  منطقه 2 با اجراي برنامه هاي شاد ، موسيقي زنده  و اهداء جوايز برگزار گرديد .در اين مراسم سركار خانم دكتر زارعي رئيس محترم بيمارستان ضمن خير مقدم به مدعوين به بيان توضيحاتي در خصوص نحوه خدمت رساني به جانبازان معزز در اين مركز پرداختند و سپس جناب آقاي دكتر معصومي مديريت محترم عامل شركت متد در خصوص ايام الله دهه فجر و تكريم دلاوري هاي جانبازان گرامي سخناني را بين نمودند .