كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

دكتر نوشین زارعی

دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی فارغ التحصیل سال 1384

دكتراي تخصصي روانپزشكي  از دانشگاه علوم پزشكي ایران فارغ التحصیل سال 1391

 

 

 • پزشک همکار با سازمان قطارهای رجاء سال 87
 • روانپزشک بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان گرمسار سال 91-92
 • پزشک معتمد پزشکی قانونی شهرستان گرمسار 92-91
 • روانپزشک معتمد کمیته امداد شهرستان گرمسار و توابع سال 92
 • روانپزشک معتمد بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گرمسار و توابع سال 91-92
 • روانپزشک معتمد سازمان نظام وظیفه شهرستان گرمسار و توابع سال 91-92
 • روانپزشک عضو گروه روانپزشکی جامعه نگر دانشگاه علوم رفتاری و سلامت روان سال 92-93
 • روانپزشک همکار در درمانگاه شسبد (وابسته به شرکت فولاد)
 • مسئول درمانگاه انستیتو روانپزشکی سال 93-94
 • مسئول فنی بیمارستان نیایش 95
 • عضو هیات عامل بیمارستان روانپزشکی نیایش 95
 • مدرس کارگاهای آموزشی در انستیتو روانپزشکی سال 93