كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

مدير درمان

دكتر برزويه نجي

تحصيلات: دكتراي حرفه اي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي قزوين، 1390

سوابق كاري:

 • پزشك اورژانس بيمارستان روانپزشكي مهرگان – تيرماه 1394 تا بهمن 1396
 • پزشك اورژانس مركز بستري روانپزشكي پويا، كرج – آذرماه 1393 تا تير 1394
 • دستيار روانپزشك مركز درماني انديشه سلامت روان- آبان 1392 تا ابتداي سال 1394
 • كارشناس امور درماني ستاد هدايت استان البرز- بهمن 1391 تا بهمن 1392
 • رييس مركز بهداشتي درماني اشترينان، بروجرد – بهمن 1390 تا بهمن 1391

سوابق آموزشي و پژوهشي:

 • همكار پ‍ژوهشي در طرح هاي مشترك با دانشگاه علوم پزشكي البرز
 • دستيار پژوهشي در انستيتو روانپزشكي تهران – اسفند 1391 تا اسفند 1394
 • آشنايي با شيوه هاي fMRI، tDCS، rTMS، Neurofeedback، QEEG

مهارت هاي جانبي:

 • تسلط بر زبان انگليسي
 • آشنايي با زبان فرانسه
 • آشنايي با نرم افزار هاي مورد نياز كامپيوتري
 • آشنايي با روش تحقيق و محاسبات آماري