كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

نحوه پذیرش بیمار

1)پذيرش بستري:  با به همراه داشتن دستور بستري به اورژانس مراجعه كرده و معاينات لازم توسط پزشك معالج انجام مي گيرد و در صورت منفي بودن تست اعتياد مقدمات تشكيل پرونده توسط كاركنان پذيرش انجام مي گيرد .

** لازم به توضيح است اشياء قيمتي ، پول و.... ازبيمار تحويل گرفته مي شود و در گاوصندوق امانات نگهداري مي شود .

2) پذيرش سرپايي : جهت پذيرش درمانگاه به سه صورت زير انجام مي گيرد .

الف)نوبت دهي قبلي از طريق تلفن

ب) مراجعه حضوري

ج) نوبت وقت دهي در هنگام ترخيص

برنامه درمانگاه :

 

پذيرش اورژانس : درصورت مراجعه بيمار اورژانسي

خدمات بيمارستان :

شامل خدمات پرستاري – كاردرماني – مددكاري – روانشناسي مي باشد .

مدارك لازم جهت بستري :

دفترچه بيمه با اعتبار و برگ

معرفي نامه جهت بيمه هاي نيروي مسلح

دستور بستري از پزشكان بيمارستان

كارت جانبازي ( براي جانبازان بالاي 25 درصد)

كارت ملي و شناسنامه بيمار و همراه وي

همراه بودن بستگان درجه اول بيماران

همراه داشتن قيم نامه قانوني ( در صورت داشتن قيم )

بيمه هاي طرف قرارداد :

بيمه دي و بيمه نيرو هاي مسلح