كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

صداي مشاور بيمارستان روانپزشكي نيايش

بسمه تعالي

خانواده هاي محترم شهدا ، جانبازان و ايثارگران

صداي مشاور بيمارستان روانپزشكي نيايش با هدف دسترسي سريع و آسان ايثارگران و خانواده هاي محترم آنان به خدمات روانشناسي و مشاوره در مواقع بحراني و ضروري راه اندازي گرديده است.

 

صداي مشاور

بيمارستان روانپزشكي نيايش

شنبه تا چهارشنبه از ساعات 15-9

بجز ايام تعطيل

تلفن تماس صداي مشاور

22370337

 

ثيي