كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

پشتيباني

نام مسئول پشتيباني:

سعيد روستايي

شرح وظایف :

 • پیش بینی نیازهای تدارکاتی وکنترل وبررسی خریدهای انجام شده.
 • کنترل ونظارت بر کلیه امور پشتیبانی اعم ازانبار خدمات و...
 • بررسی فاکتورهای خرید توسط کارپرداز.

شرح وظایف مسول واحد خدمات:

 • تنظیم برنامه روزانه وتقسیم وظایف تحت سرپرستی.
 • هماهنگی ونظارت برای ارایه خدمات عمومی درسطح بیمارستان نظیر نظافت وجمع اوری زباله ها والبسه بخشها

شرح وظایف خدمات:

 • انجام امور نظافت کلیه اطاقها وراهروهاوبخشها وسرویسهای بهداشتی وسایر قسمتهای بیمارستان اعم از کف ودیوار وشیشه ووسایل موجود .
 • انتقال البسه وملحفه های بخشها به لنژری.
 • اقدام به تخلیه بارها وجابجایی آنها درصورت نیاز .
 • انجام سایر اموری که درحدود وظایف ومسولیت های تعین شده از جانب مافوق ارجاع می گردد.

شرح وظایف کارپرداز:

 • هماهنگی واقدام برای تسویه وجه تنخواه گردان
 • اخذ استعلام بها وبررسیدر خواست هااز جهات تعیین الویت خریدها
 • برنامه ریزی برای انجام خریدها.

شرح وظایف انباردار:

 • هماهنگی باپشتیبانی برای تهیه وتدارک وتحویل اقلام مورد نیاز.
 • هماهنگی واقدام لازم برای تحویل گرفتن اجناس خریداری شده بر اساس درخواست قبلی از کارپرداز.
 • ثبت ورود و  خروج کالا درکاردکس انبار
 • جهت خريد كالا در خواست مسئول واحد ، انبار درخواست خريد صادر ، اداره  پشتيباني حسب نياز با تامين اعتبار توسط مالي نسبت به تهيه آن اقدام مي گردد.
 • كليه خريد ها  پس از تهيه تحويل انبار دار و رسيد انبار مي شود
 • انبار و ورود وخروج كالا و ثبت كاردكس و در خواست چك از مالي :
 • انبار دار پس از ثبت كالا در كاردكس انبار  حواله بنام در خواست كننده صادر و پس از تاييد رياست و ذيحساب مالي تحويل مسئول واحد ، واز كاردكس انبار خارج مي شود.
 • كليه خريد ها در انبار از نظر تاريخ و سلامت كالا ، و پروانه بهداشتي و و ساخت داخل بررسي مي شود ، مگر موارديكه مشابه ايراني نداشته باشد ، با مجوز وتهيه استعلام اقدام  مي گردد
 • در  انبارجهت كنترل ورود و خروج كالا موجود است
 • مكاني جهت ذخيره كالا در انبار وجود دارد و دسترسي به آن فقط توسط انبار دار ممكن است
 • فضاي انبار داراي نور كافي مي باشد
 • درب ورودي انبار  دوربين مواربسته وجود دارد
 • كالاها در انبار به صورت مرتب در قفسه ها چيده شده اند
 • فهرست كالا در انبار موجود است
 • كاردكس انبار به صورت مرتب پايش مي شود
 • مميزي توسط مالي صورت مي گيرد
 • كليه خريد ها با درخواست كالا و حواله به انضمام فاكتور و امضاء مسئولين واحد ها  تحویل پشتيباني ميگردد.
 • كليه فاكتور ها پس از تنظيم روكش صورت وضعيت و امضایرییس اداری مالی وپشتیبانی تحویل امور  مالي مي گردد. در صورت هرگونه قلم خوردگي و نداشتن مهر يا آدرس سربرگ فاكتور هاي ارسالي عودت واز صورت وضعيت كسر ميگردد

شرح وظایف ترابري:

 • كنترل آب روغن و خودرو به صورت روزانه توسط راننده هاي شيفت و نظارت مسئول واحد
 •  كنترل تاريخ بيمه ها
 • گرفتن خلافي هر شش ماه
 • ثبت ورود و خروج خودرو ها  در دفتر
 • اعزام جانبازان به سطح شهر در صورت نبود امكان دراين بيمارستان

كنترل همه موارد با مسول پشتیبانی  مي باشد

شرح وظایف آبدارخانه:

 • دریافت وآماده نمودن مواد اولیه آبدارخانه نظیر چای،قند،شکروغیره تحت نظر مسول مربوطه

توزیع پنج وعده چای به بیماران:

 • توزیع چاي به پرسنل با فلاكس و فنجان
 • نیم چاشت و شير در ساعت 10صبح و عصرانه ميوه وکیک بين بيماران توزيع مي شود.

شرح وظایف جمعداري اموال:

پلاککوبی اموال موجود دربیمارستان ونظارت بر جابجایی وانتقال اموال

شرح وظایف مر کز تلفن:

 • ثبت وانجام برقراری تماسهای تلفنی درخواست شده
 • جمع اوری شماره تلفنهای مورد نیاز سازمانی در دفتر مخصوص
 • نظارت مداوم برکار دستگاه های مرکز تلفن