كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

مسئول تجهیزات پزشکی

مسئول تجهیزات پزشکی: سحر محمدي

 

شرح وظايف

 • نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي و تهيه قطعات يدكي و تعميرات آن بر اساس استانداردهاي تعيين شده.
 • آموزش چگونگي تعميرات و نگهداري پيشگيرانه دستگاه ها و لوازم و تجهيزات پزشكي .
 • نظارت بر مفاد فني قرار دادهاي خريد، فروش ، پشتيباني و نگهداشت تجهيزات پزشكي مصرفي و سرمايه اي.
 • ارائه پيشنهادهاي لازم در مورد اولويت بندي اعتبارات تجهيزات پزشكي و نيزنظارت بر خريد تجهيزات پزشكي
 • تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي، جمع آوري و نگهداري و بررسي اطلاعات، آمار و مدارك مربوط به ساخت و ورود تجهيزات و ملزومات پزشكي بر اساس استانداردهاي ابلاغي
 • تهيه و جمع آوري استانداردهاي نگهداري پيشگيرانه و كاليبراسيون دستگاه هاي پزشكي.
 • بررسي و اعطاء مجوز اسقاط دستگاه هاي پزشكي بر اساس استانداردهاي موجود.
 •  
 • اقدام به بررسي و مطالعه لازم در رابطه با كيفيت ملزومات و تجهيزات پزشكي توليدات داخلي و خارجي با همكاري واحدهاي ذيربط
 • مشاركت در تهيه ضوابط و مقررات و معيارهاي استاندارد مربوط به ساخت، ورود و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشكي
 • همكاري با ساير مراجع و سازمانهاي ذيربط شامل تهيه فهرست كامل مشخصات محصولات مورد نياز و متقاضيان و فروشندگان آنها در امور ملزومات و تجهيزات پزشكي
 • گردآوري و كسب اطلاعات لازم از منابع داخلي و خارجي براي تكميل و به روز نمودن اطلاعات و نگهداري آن به منظور تشكيل بانك اطلاعاتي شامل قيمت، منابع ، ميزان كالاها و غيره.
 • بررسي و تجزيه و تحليل علل افزايش يا كاهش قيمت كالاها و ثبت علل مربوطه
 • نظارت، كنترل و صدور يا لغو مجوز ورود تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي بر اساس ضوابط، قوانين و مقررات.
 • نظارت بر كنترل كيفي و عملكرد موسسات و شركت هاي توليدكننده و واردكننده و شركت هاي ارائه كننده خدمات پس از فروش تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي
 • هماهنگي با سازمان هاي ذيربط در خصوص اعتبارسنجي و رتبه بندي شركت هاي تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي.
 • همكاري درتهيه و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشكي،دندانپزشكي وآزمايشگاهي مورد نياز دانشگاه ها و مراكز بهداشتي درماني.
 • رسيدگي به ساماندهي امور شركت هاي تجهيزات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي و ايجاد فضاي رقابتي ميان عرضه كنندگان محصولات و خدمات با هدف افزايش تنوع، ارتقاء كيفيت و كنترل قيمت .
 • شبكه سازي و اطلاع رساني به منظور تبادل اطلاعات و تجارب ميان بخش هاي دولتي و غيردولتي جهت بهره برداري از 223 فرصت هاي تجاري.
 • بررسي تبادلات تجاري و بازرگاني ايران و كشورهاي خارجي در زمينه كالا و محصولات سلامت و ارائه پيشنهاد و راهكارهاي اجرايي در جهت حفظ منافع اقتصادي كشور.
 • همكاري در تدوين برنامه ها، طرح ها، آيين نامه ها و ضوابط و مقررات در زمينه تجهيزات پزشكي و امور بازرگاني.