با عنايت به دريافت نقشه راه كارگروه سلامت در حوادث غير مترقبه و با توجه به اينكه آمادگي در برابر مخاطرات يكي از الزامات مراكز درماني مي باشد جلسه مديريت بحران با موضوع كرونا ويروس در تاريخ هاي بيستم بهمن ماه و سوم اسفندماه 98 در بيمارستان روانپزشكي نيايش با حضور رياست بيمارستان سركارخانم دكتر زارعي و تمامي مديران ارشد و مسئولين واحدها برگزار گرديد .
از اهم موضوعات مطرح شده در اين جلسه موارد زير مي باشد.
1- تعيين ترياژ پيش بيمارستاني جدا از ترياژ فعلي
2- تعيين اتاق ايزوله براي نگهداري مريض هاي مبتلا و يا مشكوك به كرونا و نشان داركردن مسير انتقال بيمار به اين محل
3- آموزش هرچه بيشتر و موثرتر پرسنل و بيماران بيمارستان
4- استفاده بيشتر از داروهاي مكمل و مولتي ويتامين ها از جمله ويتامين C، دارچين ، زنجبيل، قرص زردچوبه و شربت ايميونانس، سياه دانه، عسل و خرما براي افزايش ايمني بدن جانبازان و بيماران
5- محدود كردن و كاهش ملاقاتي ها و مرخصي ها
6- كاهش مصرف سرديجات وعده هاي غذايي از جمله دوغ و ماست

7- تعطیلی موقت درمانگاه هاو مشاوره های غیر اورژانس خارخ بیمارستانی