بنام خدا
مقام معظم رهبري(مدظله العالي): «عيد رمضان در حقيقت عيد شكر است؛ شكر به خاطر توفيق گذراندن دوران يك ماهه ضيافت الهى، شكر روزه ‏دارى، شكر توفيق عبادت و ذكر و خشوع و توسل به بارگاه كبريائى حضرت حق. حقيقتاً هم براى اين شكر، انسان مؤمن بايد عيد بگيرد.»
خداوندا تو را شاكريم كه يك ماه ميهمان توبوديم واين اجازه را به ما دادي تاسحرها عاشقانه با تو سخن بگوئيم ودرد دلمان را با تو بگوئيم و روز اول شوال را بر ما عيدگردانيدي.
عيد فطر و جشن طاعت بر ره يافتگان ضيافت الهي مبارك .